Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)  2017 Yılı Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, özel bir otelde Yönetim Kurulu Başkanı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın yanı sıra Batman Valisi Ahmet Deniz, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Mardin TSO Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Batman TSO Başkan Abdulkadir Demir, Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, Batman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Yalçın ve Siirt İl Genel Meclis Başkanı Hatice Tay katıldı.

Toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında Ajans’ın 2017 Yılı Çalışma Programı kapsamında, Ajans koordinasyonunda ilgili aktörlerin katılımıyla başlangıç ve mutabakat toplantıları düzenlenen ve ön çalışma raporları hazırlanan güdümlü projeler görüşüldü. Ayrıca yine Ajans’ın 2017 Yılı Çalışma Programı çerçevesinde güdümlü proje desteği kapsamında geliştirilerek önerilen projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Hükümetin yeni yatırım hamlesi kapsamında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için geliştirdiği ve Kalkınma Bankası tarafından yürütülen Cazibe Merkezleri Programı Birinci Başvuru Çağrı Dönemi sonuçları hakkında Yönetim Kurulu Üyeleri’ne bilgi verildi.

2017 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Ajansın ulaşan, yapılan mali ve teknik değerlendirmeler sonucunda başarılı bulunan 11 faaliyet teklifine ilişkin değerlendirme sonuçları Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra onaylandı.

Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen, ülkemizde daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli yönlendirilebilmesi amacıyla geliştirilen ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı hakkında Kurul Üyeleri bilgilendirildi.

Ajans’ın devam etmekte olan Mali Destek Programlarına ilişkin Ocak – Şubat ve Mart – Nisan 2017 dönemini kapsayan Program İlerleme Raporları Kurul üyelerine sunulduğu ve Ajans’ın 2016 Yılı bütçe uygulama sonuçları hakkında Kurul’a bilgi verilerek karara bağlanırken 2017 Yılı Ajans Çalışma Programın’da yer alan pazar geliştirme amaçlı sektörel fuar katılımları, yurt dışı turizm fuar katılımları ve tematik yurt dışı ziyaretleri hakkında Yönetim Kurulu’na sunum yapıldı.

Ajans’ın 2016 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi tarafından düzenlenerek kesinleşen, 2016 Yılı Dış Denetim Raporu Kurul’a sunularak onaylandıktan sonra toplantı sona erdi.

Kaynak : Mardinarena.com

Tags